Başhekim
25 Kasım 2018

hastane yoneticisi ve bashekimlik.jpeg
Uzm. Dr. Osman KARAKUŞ

BAŞHEKİM
Osman Karakuş Biyografi1.jpg

YAYINLANAN MAKALELERİ:

1-Predictive value of preoperative test in estimating difficult intubation in patients who undervent direct laryngoscopy in ear,nose and throat surgery.

2-Yakın Mesafeden Av Tüfeği ile Yaralanmalarda Ekstremite Koruyucu Distal Alt Ekstremite Revaskülarizasyonu.

3- 2000 – 2010 yılları arasında direkt laringoskopi uygulanan hastaların anestezi yönünden retrospektif analizi.

4-Paresetemol ve siklooksijenaz enzim inhibisyonu.

5- Kulak burun Boğaz cerrahisinin direkt laringoskopi vakalarında preoperatif güç entübasyon testlerinin değerliliği (TARC 2013 Poster).

6- 2000 -2010 yılları arasında direkt laringoskopi uygulanan hastaların anestezi yönünden retrospektif analizi  (sözlü sunu).

YAYINLANMAK ÜZERE OLANLAR :

1-Role of preoperative electrocardiografi in predicting cardiovasculer complications in proximal femur surgery.

2-Renal transplantasyon sonrası gelişen santral venöz kateterizasyonla ilişkili vena kava süperior sendromu.

SERTİFİKALAR :

1-Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası.

2-Neonatal Resüsitasyon Uygulayıcı Setifikası.

2-Neonatal Resüsitasyon Eğitici Setifikası.

3-Preoperatif Hasta Değerlendirme ve Postoperatif İzlem.

4-Mekanik Ventilasyon Kursu.

5-Anestezi Makinesi ve Solunum Devreleri.

6-OMU ve Samsun Tabip Odası Akademik Gelişim Kursu-1.

7- OMU ve Samsun Tabip Odası Akademik Gelişim Kursu-2.

8-Acil Hekimlik Sertifikası Temel Eğitim Modülü.

9-İş Hekimliği Sertifikası.

10-Üreme sağlığına Giriş ve Aile Planlaması Danışmanlığı.

11-1.Ulusal Tıp Araştırma Görevlileri Kongresi.

12-Osteoartrit etipatogenezi ve Tedavisindeki Gelişmeler .

13-Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi.

14-Aile Danışmanlığı Sertifikası.

15-Akupunktur.

16-Tıbbi Hipnoz Derneği  1.Tıbbi Hipnoz Kursu.

17-Lıvcon  The İnternational İnstitute  for  Training Consulting Professinals Certified Master Trainer.

18- Lıvcon  The İnternational İnstitute  for  Training Consulting Professinals Certified Trainer.

19- Lıvcon  The İnternational İnstitute  for  Training Consulting Professinals Certified Master  Practitioner.

20- Lıvcon  The İnternational İnstitute  for  Training Consulting Professinals Certified Practitioner.

21-Emeıh European & Mıddle Eastern Instıtute of Hypnosıs Certified Practitioner.